MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Lê Thành Khoa
Tên :

Lê Thành Khoa

Sinh năm : 1976
Số CMND : 024756862
Trình độ : Cử nhân

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
CLL 20,000 0.059% 31/12/2022 0.8

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
CLL
7,498,750 22.06% 04/2016 309.3
(*) Tính theo giá cập nhật đến 27/09/2023
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Cử nhân Kinh tế luật

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ ngày 10 tháng 07 năm 2014 : Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP
 • Từ ngày 26 tháng 09 năm 2014 đến ngày 24 tháng 07 năm 2017 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Cát Lái
 • Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 07 năm 2014 : Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP
 • Từ tháng 04 năm 2013 đến tháng 11 năm 2013 : Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ công cộng Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP
 • Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 03 năm 2013 : Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ đô thị Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP
 • Từ tháng 04 năm 2009 đến tháng 12 năm 2009 : Phó GĐ Xí nghiệp Dịch vụ đô thị Công ty du lịch Công ích TNXP
 • Từ tháng 07 năm 2006 đến tháng 03 năm 2009 : Trưởng phòng Công ty Đầu tư và Xây dựng TNXP
 • Từ tháng 05 năm 2004 đến tháng 06 năm 2006 : Phó trưởng phòng Công ty Đầu tư và Xây dựng TNXP
 • Từ tháng 04 năm 2004 đến tháng 04 năm 2005 : Nhân viên Công ty Đầu tư và Xây dựng TNXP
 • Từ tháng 01 năm 1999 đến tháng 03 năm 2004 : Đội trưởng Công ty du lịch Công ích TNXP
 • Từ tháng 10 năm 1995 đến tháng 12 năm 1998 : Nhân viên Công ty Du lịch TNXP

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.