MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Văn Hào
Tên :

Nguyễn Văn Hào

/ceo/CEO_80087/nguyen-van-hao.chn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Giám đốc cấp cao khu vực TP. Hồ Chí Minh

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_80087.1.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Giám đốc cấp cao khu vực TP. Hồ Chí Minh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) 4/8/2017

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 20 tháng 01 năm 2014 đến ngày 04 tháng 08 năm 2017 : Phó Tổng GĐ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
  • Phó Tổng GĐ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.