MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trần Thanh Hương
Tên :

Trần Thanh Hương

Số CMND : 011542361

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 04 tháng 05 năm 2015 đến 28/04/2017 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc
  • Từ tháng 04 năm 2015 đến ngày 04 tháng 05 năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vải sợi May mặc Miền Bắc

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.