MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đinh Thị Hạnh
Tên :

Đinh Thị Hạnh

Sinh năm : 06/06/1978
Số CMND : 024185001406
Cư trú : Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội
Trình độ : Kế toán Kiểm toán

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Trưởng BKS CTCP Thủy điện Xuân Minh (XMP) 20/4/2021
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Kế toán Kiểm toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ 12/2008-11/2011: Trợ lý kiểm toán Công ty TNHI I Kiểm toán Mỹ
  Từ 11/2011-01/2017: Kiểm soát nội bộ Công ty CP Mediamart
  Từ 2/2017-11/2018: Kiểm soát nội bộ Công ty CP Nhựa Đồng Nai
  Từ 12/2018-nay: Nhân viên kế toán Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ 1960
  Từ 7/2019-Nay: Thành viên BKS CTCP Dầu tư và Xây lắp Sông Đà
  Từ T5/2020-Nay: Thành viên BKS Công ty CP Thuỷ điện Nậm La
  Từ 20/4/2021-Nay: Trưởng BKS CTCP Thủy điện Bái Thượng
  Từ T7/2020-Nay: Thành viên BKS CTCP Xây dựng và Năng lượng VCP
  Từ 20/4/2021-Nay: Trưởng BKS CTCP Thủy điện Xuân Minh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.