MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trần Thị Ngọc Tuệ
Tên :

Trần Thị Ngọc Tuệ

Sinh năm : 23/10/1976
Số CMND : 051176000364
Nguyên quán : Quàng Ngãi
Nơi sinh : Quàng Ngãi
Trình độ : Cử nhân
/ceo/CEO_73107/tran-thi-ngoc-tue.chn
Nguyên quán: Quàng Ngãi
Công ty Cổ phần Gỗ An Cường - Trưởng BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_73107_20220628143308.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Trưởng BKS Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (ACG) 2014

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
ACG 20,126 0.013% 31/12/2022 0.8
(*) Tính theo giá cập nhật đến 23/02/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 2001-2003: Công ty TNHH TM An Cường Kc toán viên
    - Từ 2003-2014: Nhà Văn Hóa Phụ Nữ Tp. HCM - Kể toán viên
    - Từ 2014 đến nay: Công ty CP Gỗ An Cường - Trường ban kiểm soát
    - Từ 2019 đến nay: Công ty TNHH Sản xuất Gỗ An Cường - Kiểm soát viên

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.