MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trần Thị Minh
Tên :

Trần Thị Minh

/ceo/CEO_72200/tran-thi-minh.chn

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 - Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5 (CI5) 19/5/2023

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Đến ngày 27 tháng 04 năm 2018 : Trưởng BKS Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.