MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trần Đức Dương
Tên :

Trần Đức Dương

/ceo/CEO_71608/tran-duc-duong.chn

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 - Phó Tổng GĐ

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_71608.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) 3/5/2021

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 05 tháng 03 năm 2018 đến ngày 01 tháng 07 năm 2020 : Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 47
  • Từ ngày 07 tháng 05 năm 2018 đến ngày 11 tháng 08 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Xây dựng 47
  • Từ ngày 30 tháng 06 năm 2013 đến ngày 17 tháng 05 năm 2018 : Công bố thông tin Công ty Cổ phần Xây dựng 47

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.