MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Mạnh Quân
Tên :

Nguyễn Mạnh Quân

Sinh năm : 02/04/1973
Nguyên quán : Bắc Ninh
Nơi sinh : Hà Nội
Trình độ : - Cử nhân Anh văn - Đại học Hà Nội
- Cử nhân Kế toán - Đại học Thương mại
- Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Học viện Công nghệ châu Á (AIT) - Thái Lan
/ceo/CEO_70399/nguyen-manh-quan.chn
Nguyên quán: Bắc Ninh
Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình - Phó Tổng GĐ

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_70399.3.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Tổng GĐ Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABB) 30/1/2023
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Học viện Công nghệ châu Á (AIT) - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
 • Đại học Hà Nội - Cử nhân Anh văn
 • Đại học Thương mại - Cử nhân Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ tháng 05 năm 2018 : Phó Tổng Giám đốc – Ngân hàng TMCP An Bình
 • Từ ngày 12 tháng 01 năm 2018 đến ngày 03 tháng 05 năm 2018 : Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình
 • Từ ngày 19 tháng 06 năm 2015 đến ngày 12 tháng 01 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình
 • Từ ngày 11 tháng 11 năm 2010 đến ngày 25 tháng 01 năm 2013 : Phó Tổng GĐ Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà T.P Hồ Chí Minh
 • Từ năm 2007 đến năm 2009 : Phó Tổng Giám đốc phụ trách miền Trung và miền Nam kiêm Giám đốc chi nhánh T.P Hồ Chí Minh, SeABank
 • Từ năm 2005 đến năm 2007 : Giám đốc Pháp chế, Tuân thủ, Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro, HSBC Việt Nam
 • Từ năm 2003 đến năm 2005 : Giám đốc Kiểm soát nội bộ, Citibank Việt Nam
 • Từ năm 2002 đến năm 2005 : Giám đốc Tuân thủ, Citibank Việt Nam
 • Từ năm 2000 đến năm 2005 : Giám đốc Quản lý chất lượng, Citibank Việt Nam
 • Từ năm 1999 đến năm 2003 : Giám đốc phụ trách dịch vụ, Citibank Việt Nam

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.