MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Thị Lịch
Tên :

Nguyễn Thị Lịch

/ceo/CEO_65602/nguyen-thi-lich.chn

Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV - Trưởng BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Trưởng BKS Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (CST) 26/6/2020

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 16 tháng 12 năm 2019 đến ngày 26 tháng 06 năm 2020 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.