MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Phan Thị Thu Thảo
Tên :

Phan Thị Thu Thảo

Sinh năm : 1982
Trình độ : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
DNP 227,956 0.192% 01/12/2021 5.3
(*) Tính theo giá cập nhật đến 22/09/2023
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ ngày 01 tháng 09 năm 2017 đến ngày 12 tháng 08 năm 2021 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
 • Từ ngày 08 tháng 04 năm 2017 đến ngày 17 tháng 07 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
 • Giám đốc Đầu tư Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
 • 2004-2006: Trợ lý kiểm toán các bậc A3,A2 tại KPMG
  + 2006-2011: Trợ lý quản lý danh mục kiêm chuyên viên phân tích tại VFM
  + 2011-7/2016: Trường phòng quản lý danh mục tại VFM
  + 8/2016- 8/4/2017: Giám đốc đầu tư tại DNP
  + 8/4/2017-nay: Thành viên HĐQT Cống ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
  + 1/9/2017-nay: Phó TGĐ Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.