MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Dương Thị Thanh Hải
Tên :

Dương Thị Thanh Hải

/ceo/CEO_61951/duong-thi-thanh-hai.chn

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng - Quyền Kế toán trưởng

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_61951_20210914092937.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) 1/6/2021
Trưởng BKS Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX) 13/6/2020

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.