MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Văn Bùi
Tên :

Nguyễn Văn Bùi

Sinh năm : 16/10/1963
Trình độ : Đại học Dược

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần TRAPHACO (TRA) 7/2/2017

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
TRA 6,667 0.016% 30/06/2021 0.5

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Nguyễn Thị Hoan Vợ TRA 100,560 30/06/2021 8.2
(*) Tính theo giá cập nhật đến 28/02/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Đại học Dược

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ tháng 02 năm 2017 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh công ty CP Traphaco
 • Từ tháng 08 năm 2013 đến tháng 01 năm 2017 : Giám đốc Kinh doanh
 • Từ tháng 05 năm 2011 đến tháng 07 năm 2013 : TP. Kinh doanh công ty CP Traphaco
 • Từ tháng 07 năm 2008 đến tháng 04 năm 2011 : PTP. Marketing công ty CP Traphaco
 • Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 06 năm 2008 : Nhân viên phòng Marketing công ty CP Traphaco
 • Từ tháng 06 năm 2004 đến tháng 12 năm 2007 : Nhân viên phòng Kinh doanh công ty CP Traphaco
 • Từ tháng 01 năm 2001 đến tháng 12 năm 2004 : Giám đốc công ty TNHH Dược phẩm Hữu Nghị
 • Từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 05 năm 2004 : Nhân viên phòng Nghiên cứu phát triển công ty CP Traphaco
 • Từ tháng 01 năm 1997 đến tháng 12 năm 1997 : DSĐH,Trung tâm phòng chống các bệnh XH Hưng Yên
 • Từ tháng 03 năm 1988 đến tháng 12 năm 1996 : DSĐH, Bệnh viện Lao Hải Hưng

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.