MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 22 tháng 04 năm 2013 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế
  • Từ ngày 17 tháng 08 năm 2021 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế
  • Từ ngày 22 tháng 04 năm 2013 đến ngày 12 tháng 01 năm 2018 : Trưởng BKS Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.