MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Hoàng Tú Uyên
Tên :

Hoàng Tú Uyên

/ceo/CEO_60849/hoang-tu-uyen.chn

Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình - Trưởng BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Trưởng BKS Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình (ABF) 3/10/2013

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình (ABF)  ABB 4,773,876 30/05/2023 35.8

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 15 tháng 05 năm 2012 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
  • Từ ngày 15 tháng 05 năm 2012 đến tháng 04 năm 2015 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.