MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn An Định
Tên :

Nguyễn An Định

/ceo/CEO_57071/nguyen-an-dinh.chn

Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (PRT) 31/7/2019
Tổng Giám đốc Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (PRT) 16/4/2020

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.