MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Bùi Hồng Nam
Tên :

Bùi Hồng Nam

Sinh năm : 09/10/1975
Số CMND : 050345933
Nơi sinh : Huyện Thuận Châu-Tỉnh Sơn La
Cư trú : Tổ 3 Phường Tô hiệu - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
Trình độ : Thạc sỹ Quản lý kinh tế
/ceo/CEO_57005/bui-hong-nam.chn

Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La - Thành viên BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên BKS Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La (NSL) 10/2016
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Thạc sỹ Quản lý kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ 3/1995 - 10/2001: Nhân viên Công ty Du lịch khách sạn Sơn La
  - Từ 11/2001 - 4/2008: Cán bộ Phòng kế hoạch Công ty sách thiết bị trường học tỉnh Sơn La
  - Từ 5/2008 - 1/2013: Chuyên viên Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Sơn La
  - Từ 2/2013 - 1/2015: Phó trưởng Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Sơn La
  - Từ 2/2015 - 12/2015: Phụ trách Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Sơn La
  - Từ 01/2016 đến nay: Trưởng Phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính tỉnh Sơn La
  - Từ 10/2016 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Sơn La

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.