MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đặng Văn Thiệu
Tên :

Đặng Văn Thiệu

/ceo/CEO_56592/dang-van-thieu.chn

CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) 22/4/2022
Tổng Giám đốc CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) 23/6/2020
Người được ủy quyền công bố thông tin CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) 1/6/2019

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 05 tháng 06 năm 2019 đến ngày 01 tháng 07 năm 2020 : Kế toán trưởng CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
  • Từ ngày 05 tháng 06 năm 2019 đến ngày 23 tháng 06 năm 2020 : Phó Tổng GĐ CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
  • Từ ngày 01 tháng 06 năm 2019 đến ngày 05 tháng 06 năm 2019 : Quyền Kế toán trưởng CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.