MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Văn Đề
Tên :

Nguyễn Văn Đề

Sinh năm : 04/04/1965
Số CMND : 341 520 609
Nơi sinh : Đồng Tháp
Cư trú : Số 138, dường Ngô Thời Nhậm, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Trình độ : Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy
/ceo/CEO_56053/nguyen-van-de.chn

Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp - Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg
Trần Thị Thường

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (DWS) 1/10/2021

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
DWS 57,700 0.223% 24/09/2018 0.8

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
DWS
6,433,800 24.82% 01/2019 86.9

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Trần Thị Thường Vợ DWS 100,000 24/09/2018 1.4
(*) Tính theo giá cập nhật đến 23/02/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ tháng 04 năm 2017 đến ngày 01 tháng 10 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
 • Từ tháng 04 năm 2017 đến ngày 01 tháng 10 năm 2021 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
 • Từ 12/1989-12/1996: Công tác tại Xí Nghiệp Đông Lạnh Trực Thuộc Liên Hiệp Công ty XNK Đồng Tháp.
  - Từ 01/1997-04/2003: Công tác XN Xây lắp và Vật tư Công ty cấp Nước Đồng Tháp.
  - Từ 05/2003-09/2005: Phó Giám Đốc XN Xây Lắp và Vật tư Công ly TNIIH MTV Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp.
  - Từ 10/2005-04/2015: Giám Đốc CN XN Xây Lắp và Vật tư Công ty TNl-IH MTV Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp.
  - Từ 05/2015-03/2017: Phó Tồng Giám Đốc Công Ty TNHH MTV cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp.
  - Từ 03/2017-04/2017: Thành viên HĐQT Công ty CP cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp.
  - Từ 04/2017 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty CP Cấp Nước và MTĐT Đồng Tháp.

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.