MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Bùi Thị Lưu Hảo
Tên :

Bùi Thị Lưu Hảo

/ceo/CEO_54781/bui-thi-luu-hao.chn

Công ty Cổ phần Điện cơ - Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Điện cơ (EME) 1/7/2019

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 29 tháng 06 năm 2018 đến ngày 01 tháng 07 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện cơ

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.