MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Park Won Sang
Tên :

Park Won Sang

Sinh năm : 04/08/1963
Nơi sinh : Hàn Quốc
/ceo/CEO_54163/park-won-sang.chn

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam - Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)  SMA 9 31/12/2018 0.0

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 01/1991 đến 12/1999: nhân viên- Ngân hàng tín dụng Hàn Quốc
  - 01/2000 đến 05/2000: nhân viên- Công ty Woori Camtech
  - 06/2000 đến 09/2003: nhản viên- Công ty Winz Consulting
  - 11/2003 đến 03/2004: nhân viên phòng quản trị rủi ro- Công ty chứng khoán Dongwon
  - 04/2005 đến 03/2006: nhân viên phòng quản trị rủi ro- Tập đoàn tài chính Dongwon
  - 04/2006 đến 02/2013: Trưởng phòng phỏng kế hoạch kinh doanh- Công ty đầu tư và chứng khoản Hàn Quốc
  - 03/2013 đến 12/2014: Trưởng phòng phòng chiến lược- Công ty đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc
  - 01/2015 đến 12/2015: Trưởng khu vực Bộ phận bán lẻ khu vực phía tây sông hàn- Công ty đầu tư và chứng khoan Hàn Quốc
  - 01/2016 đến 03/2017: Trường khu vực Bộ phận bán lẻ khu vực phía bắc sông Hàn- Công tỳ đẩu tư và chứng khoán Hàn Quốc
  - 04/2017- nay: Tổng giám đốc- Cống ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.