MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Dương Thị Hà Bích
Tên :

Dương Thị Hà Bích

Sinh năm : 16/09/1975
Số CMND : 011788774
Nguyên quán : Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
Nơi sinh : Hà Nội
Trình độ : Kế toán
/ceo/CEO_52319/duong-thi-ha-bich.chn
Nguyên quán: Hà Nội
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 - Thành viên BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg
Nguyễn Hữu Quang

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên BKS Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (CE1) 27/4/2018
Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp (CEG) 1/2016

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
CE1 1,846 0.031% 31/12/2021 0.0

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Nguyễn Hữu Quang Chồng CEG 5,163 30/12/2016 0.1
(*) Tính theo giá cập nhật đến 28/11/2023
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ tháng 01 năm 2016 đến nay : Kế toán trưởng kiêm GĐ Tài chính CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE)
  Phụ trách kế toán CTCP đầu tư và tư vấn xây dựng IMI (CIC)
  Phụ trách kế toán tại Viện cơ điện tử MICIE
  Kế toán trưởng tại Công ty CP 3B
  Trưởng BKS CTCP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1
 • Từ tháng 01 năm 2016 đến ngày 27 tháng 04 năm 2018 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1
 • Từ tháng 09 năm 2015 đến tháng 01 năm 2016 : Kế toán trưởng kiêm GĐ Tài chính CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE)
  Phụ trách kế toán CTCP đầu tư và tư vấn xây dựng IMI (CIC)
  Phụ trách kế toán tại Viện cơ điện tử MICIE
  Trưởng BKS CTCP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1
 • Từ tháng 05 năm 2015 đến tháng 09 năm 2015 : Kế toán trưởng kiêm GĐ Tài chính CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE)
  Phụ trách kế toán CTCP đầu tư và tư vấn xây dựng IMI (CIC)
  Kế toán trưởng CTCP Thương mại Kim Hoa
  Phụ trách kế toán tại Viện cơ điện tử MICIE
  Trưởng BKS CTCP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1
 • Từ tháng 04 năm 2013 đến tháng 05 năm 2015 : Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE)
  Phụ trách kế toán CTCP đầu tư và tư vấn xây dựng IMI (CIC)
  Kế toán trưởng CTCP Thương mại Kim Hoa
  Trưởng BKS CTCP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1
 • Từ tháng 09 năm 2012 đến tháng 03 năm 2013 : Kế toán trưởng CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE)
  Phụ trách kế toán CTCP đầu tư và tư vấn xây dựng IMI (CIC)
  Kế toán trưởng CTCP Thương mại Kim Hoa
 • Từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 09 năm 2012 : Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị công nghiệp (CIE)
  Phụ trách kế toán Công ty CP Đầu tư và tư vấn xây dựng IMI (CIC)
 • Từ tháng 06 năm 2008 đến tháng 12 năm 2008 : Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghệ (CIE)
 • Từ tháng 09 năm 2006 đến tháng 06 năm 2008 : Kế toán trưởng tại Trung tâm chuyển giao công nghệ - Viện máy và dụng cụ công nghiệp
 • Từ tháng 02 năm 2004 đến tháng 09 năm 2006 : Kế toán viên Trung tâm chuyển giao công nghệ - Viện máy và dụng cụ công nghiệp
 • Từ tháng 04 năm 2001 đến tháng 02 năm 2004 : Kế toán viên Phòng tài chính kế toán - Viện máy và dụng cụ công nghiệp
 • Từ tháng 11 năm 1997 đến tháng 04 năm 2001 : Kế toán thống kê trung tâm chuyển giao công nghệ - Viện máy và dụng cụ công nghiệp

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.