MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Văn Thạnh
Tên :

Nguyễn Văn Thạnh

Sinh năm : 20/09/1965
Số CMND : 270538324
Nơi sinh : Bình Định
Cư trú : số 782, ấp Suối Tre, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Trình độ : Cử nhân - Đại học Tài chính Kế toán T.P Hồ Chí Minh
/ceo/CEO_52079/nguyen-van-thanh.chn

Công ty Cổ phần Thống Nhất - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thống Nhất (BAX)

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
BAX 1,000 0.012% 31/12/2021 0.0
CDR 10,000 0.469% 31/12/2021 0.1
Tổng cộng : 0.1

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
BAX
984,000 12.0% 06/2019 39.3
CDR
144,000 06.75% 06/2017 0.8
Tổng cộng : 40.1
(*) Tính theo giá cập nhật đến 24/05/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Đại học Tài chính Kế toán T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Tài chính kế toán

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ năm 2014 đến nay : Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế Biến Gỗ
  Cao su Đồng Nai
 • Từ năm 2012 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Hàng
  Gòn
 • Từ năm 2010 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Điện
  Biên
 • Từ năm 2008 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Cao su Đồng Nai
 • Từ năm 2008 đến tháng 05 năm 2016 : Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Bảo Lâm
 • Từ năm 2008 đến tháng 05 năm 2016 : Trưởng Ban kiểm soát Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai – Kratie
 • Từ tháng 01 năm 1985 đến năm 2003 : Kế toán viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
 • Từ 2/2004 - 3/2014,từ 4/2014 đến nay : Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thống Nhất
 • Từ 2004 đến 3/2016,từ 04/16 đến nay: Phó Phòng Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng – Phụ Trách Phòng Tài chính – Kế toán

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.