MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Hoàng Dũng
Tên :

Nguyễn Hoàng Dũng

Sinh năm : 05/01/1971
Số CMND : 270993062
Nguyên quán : Long An
Cư trú : Số 86/1 Nguyễn Thành Phương, khu phố 6, phường Thống Nhất, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Trình độ : Thạc sỹ Kinh tế

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thống Nhất (BAX)
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thống Nhất (BAX)

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Trương Thị Cẩm Mẹ ruột BAX 6,000 31/12/2016 0.2
Nguyễn Thị Đoan Trang Em ruột BAX 15,000 31/12/2019 0.6
(*) Tính theo giá cập nhật đến 24/05/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Thạc sỹ Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ năm 2014 đến nay : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thống Nhất
  • Từ năm 2009 đến năm 2014 : TGĐ Công ty Cổ phần Thống Nhất
  • Từ năm 2009 đến năm 2010 : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông Đông Sài Gòn – DSC
  • Từ năm 2006 đến năm 2009 : Giám đốc Dự án Khu công nghiệp Ông Kèo – Đơn vị thuộc Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
  • Từ năm 2002 đến năm 2006 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ và Phát triển KCN Nhơn Trạch 3 – Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa
  • Từ năm 1999 đến năm 2002 : Phó trưởng chi nhánh Chi nhánh Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa tại Lâm Đồng
  • Từ năm 1995 đến năm 1999 : Nhân viên Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.