MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Đắc Điệp
Tên :

Nguyễn Đắc Điệp

Sinh năm : 24/11/1978
Nguyên quán : Bắc Ninh
Nơi sinh : Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh
Cư trú : P 1010 Tòa Rain Bow, KĐT Văn Quán, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Trình độ : - Kỹ sư
- Thạc sỹ
/ceo/CEO_52003/nguyen-dac-diep.chn
Nguyên quán: Bắc Ninh
Công ty Cổ phần Sông Đà 5 - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_52003_20240408161226.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5) 4/2016
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5) 24/5/2019

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
SD5 100 0% 05/03/2024 0.0

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
SCH
3,600,000 24.0% 12/2016 45.7
SD5
2,600,000 10.0% 07/2019 20.5
Tổng cộng : 66.2
(*) Tính theo giá cập nhật đến 24/06/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Kỹ sư Thủy lợi
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ ngày 05 tháng 03 năm 2019 đến ngày 24 tháng 05 năm 2019 : Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 5
 • Từ ngày 29 tháng 10 năm 2014 đến ngày 05 tháng 03 năm 2019 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần Sông Đà 5
 • Từ tháng 04 năm 2016 đến ngày 15 tháng 04 năm 2017 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 5
 • Từ tháng 04 năm 2016 đến ngày 15 tháng 04 năm 2017 : Thành viên HĐQT CTCP Thủy điện Sông chảy 5
 • 7/2002 - 4/2004: Chuyên viên kỹ thuật BĐH DA thủy điện Tuyên Quang.
  5/2004 – 6/2005: Trưởng ban kỹ thuật XN Sông Đà 5.04 – Công ty Sông Đà 5.
  7/2005 – 6/2006: Đội trưởng đội công trình ĐT 176 XN Sông Đà 5.04 – Công ty CP Sông Đà 5.
  7/2006 – 12/2007: Trưởng ban kỹ thuật XN Sông Đà 5.04 – Công ty CP Sông Đà 5.
  1/2008 – 12/2008: Phó GĐ XN Sông Đà 5.04 – Công ty CP Sông Đà 5.
  1/2009 – 9/2014: Trưởng phòng KH-CL – Công ty CP Sông Đà 5.
  10/2014 – 04/2016: Phó TGĐ Công ty CP Sông Đà 5.

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.