MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Stewart Donald Hall
Tên :

Stewart Donald Hall

Số CMND : E4072675
Trình độ : Cử nhân Thương mại - Đại học New South Wales - Úc
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Đại học New South Wales - Cử nhân Thương mại

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ ngày 26 tháng 04 năm 2011 : Ông là thành viên thường trực Hội
  đồng quản trị và Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý rủi ro
 • Từ ngày 26 tháng 04 năm 2011 đến ngày 26 tháng 04 năm 2013 : Thành viên HĐQT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
 • Từ năm 1994 đến năm 2010 : Ông làm việc cho Ngân hàng Standard Chartered.
  Ông từng giữ cương vị Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Indonesia, Ngân
  hàng Standard Chartered Phillipines, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc
  Ngân hàng Permata, Indonesia
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.