MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đỗ Văn Tấn
Tên :

Đỗ Văn Tấn

Sinh năm : 29/09/1971
Nguyên quán : Nam Hà
Trình độ : Cử nhân Kinh tế
/ceo/CEO_50513/do-van-tan.chn
Nguyên quán: Nam Hà
Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện - Giám đốc

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP)
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 12 năm 2004 : Phó Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần In Bưu điện
  • Từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 12 năm 2004 : Trưởng phòng Tổng hợp, Công ty In Bưu điện
  • Từ tháng 12 năm 2002 đến tháng 09 năm 2003 : Phó phòng Tổng hợp Công ty In Bưu điện
  • Từ tháng 09 năm 2000 đến tháng 11 năm 2002 : Chuyên viên phòng KHSX Công ty In Bưu điện
  • Từ tháng 09 năm 1999 đến tháng 08 năm 2000 : Phó phòng Kế toán tài chính Công ty In Bưu điện
  • Từ tháng 04 năm 1997 đến tháng 08 năm 1999 : Chuyên viên kế toán tổng hợp Công ty In Bưu điện
  • Từ tháng 02 năm 1995 đến tháng 03 năm 1997 : Chuyên viên kế toán tổng hợp Công ty In Bưu điện
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.