MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Gilles Gramat
Tên :

Gilles Gramat

Sinh năm : 15/12/1951

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Jaccar (JACCAR) 2013

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Chủ tịch Hội đồng quản trị của Pragma Capital
    Thành viên HĐQT của La Foncière Verte
    Thành viên HĐQT của Le Vị Giác Châu Âu du Naturel
    Tốt nghiệp Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications tại Paris
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.