MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trần Quang Minh
Tên :

Trần Quang Minh

Sinh năm : 25/09/1970
Số CMND : 022994831
Nguyên quán : Nam Định
Nơi sinh : Cao Miên
Cư trú : Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Trình độ : - Kỹ sư Cơ khí - Đại học Sư phạm Kỹ thuật
- Kỹ sư Xây dựng cấp thoát nước - Đại học Xây dựng Hà Nội
- Cử nhân Công nghệ thông tin - Đại học Xây dựng Hà Nội
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Kỹ sư Cơ khí
  • Đại học Xây dựng Hà Nội - Kỹ sư Xây dựng cấp thoát nước
  • Đại học Xây dựng Hà Nội - Cử nhân Công nghệ thông tin

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 06 tháng 06 năm 2017 đến ngày 27 tháng 04 năm 2021 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.