MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Cù Thanh Nghị
Tên :

Cù Thanh Nghị

Sinh năm : 19/09/1983
Nguyên quán : Vĩnh Châu, Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Nơi sinh : Vĩnh Châu, Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Cư trú : Vĩnh Châu, Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Trình độ : Cử nhân Kinh tế
/ceo/CEO_37580/cu-thanh-nghi.chn
Nguyên quán: tỉnh Phú Thọ
Công ty Cổ phần Lilama 45.3 - Kế toán trưởng

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg
Phạm Thị Quyên

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (L43) 13/7/2016

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
L43 2,000 0.057% 30/06/2021 0.0

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Phạm Thị Quyên Mẹ vợ L43 400 30/06/2021 0.0
(*) Tính theo giá cập nhật đến 12/04/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ 2004 - 2010: Nhân viên Phòng TC-KT Công ty Cổ phần Lilama 45.3
    Từ 2011 - 12/2016: Phó Phòng TC-KT Công ty Cổ phần Lilama 45.3
    Từ 07/2016 - nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lilama 45.3

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.