MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Thanh Tùng
Tên :

Nguyễn Thanh Tùng

Sinh năm : 13/07/1969
Trình độ : - Cử nhân Quản trị Kinh doanh
- Cử nhân Ngoại ngữ
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
  • Cử nhân Ngoại ngữ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 01 tháng 02 năm 2012 đến ngày 01 tháng 06 năm 2021 : Phó Tổng GĐ Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa
  • Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 01 năm 2012 : Trưởng phòng Marketing, CTCP Vinacafé Biên Hòa
  • Từ tháng 01 năm 2005 đến tháng 12 năm 2009 : Trưởng bộ phận Marketing, CTCP Vinacafé Biên Hòa
  • Từ tháng 06 năm 2002 đến tháng 12 năm 2004 : Trưởng bộ phận Marketing, Nhà máy Cà phê Biên Hòa
  • Từ tháng 09 năm 2000 đến tháng 05 năm 2002 : Trưởng chi nhánh Hà Nội, Nhà máy Cà phê Biên Hòa
  • Từ tháng 12 năm 1996 đến tháng 08 năm 2000 : Nhân viên phòng Kinh doanh, Nhà máy Cà phê Biên Hòa
  • - Từ tháng 6/2013 đến nay Phó Tổng Giám đốc phụ trách về Hành chính Công ty CP Vinacafé Biên Hòa

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.