MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đặng Nhị Nương
Tên :

Đặng Nhị Nương

Sinh năm : 18/02/1956
Nguyên quán : Hà Nội
Trình độ : Cử nhân
/ceo/CEO_30030/dang-nhi-nuong.chn
Nguyên quán: Hà Nội
CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg
Lê Mỹ Hạnh
Lê Thu Huyền
Lê Thị Quyên

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y (AMV) 1/7/2020
Phụ trách quản trị CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y (AMV) 27/7/2020
Giám đốc CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y (AMV) 8/11/2016
Người đại diện theo pháp luật CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y (AMV)

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Lê Mỹ Hạnh _ JVC 18,927 30/09/2015 0.1
Lê Thu Huyền _ JVC 695 30/09/2015 0.0
Lê Thị Quyên _ JVC 25,047 30/09/2015 0.1
(*) Tính theo giá cập nhật đến 20/06/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 08 tháng 11 năm 2016 đến ngày 01 tháng 07 năm 2020 : Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.