MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Trình Quốc Thái
Tên :

Trình Quốc Thái

Nguyên quán : N/A
/ceo/CEO_10985/trinh-quoc-thai.chn
Nguyên quán: N/A
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ (ARTEXPORT)
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ (ARTEXPORT)

TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên   Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ nghệ (ARTEXPORT)  DP2 15,000,000 13/04/2017 72.0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.