MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Thanh Nghĩa
Tên :

Nguyễn Thanh Nghĩa

Sinh năm : 27/11/1963
Trình độ : Đại học N/A

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (DHC) 20/5/2017
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL) 5/1/2022

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
DHC 8,823,119 10.961% 24/11/2023 371.5
DTL 29,220,213 48.194% 31/12/2022 432.5
Tổng cộng : 804.0

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Nguyễn Thị Bích Liên Vợ DTL 7,899,952 31/12/2022 116.9
Nguyễn Thanh Loan Con gái DTL 6,244,378 31/12/2022 92.4
Nguyễn Thanh Dung Con gái DTL 2,573,990 31/12/2022 38.1
Nguyễn Quang Quảng Anh trai DTL 625 31/12/2022 0.0
Quách Thị Vinh Mẹ vợ DTL 105,105 04/06/2010 1.6
Nguyễn Thanh Trúc Con gái DTL 2,435,000 31/12/2022 36.0
(*) Tính theo giá cập nhật đến 01/03/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Đại học N/A

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ tháng 05 năm 2017 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
  • Từ tháng 06 năm 2007 : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Đại Thiên Lộc
  • Từ năm 2012 đến tháng 05 năm 2017 : Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
  • Từ ngày 25 tháng 06 năm 2012 đến ngày 29 tháng 08 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre
  • Từ năm 2001 đến tháng 05 năm 2007 : Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đổc Công ty TNHH Đại Thiên Lộc
  • Từ năm 1993 đến năm 2001 : Phó phòng, Trưởng phòng Nhập khẩu Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Tp. Hồ Chí Minh
  • Từ tháng 04 năm 1992 đến năm 1993 : Nhân viên Công ty Xuất nhập khẩu Thủy sản Tp. Hồ Chí Minh
  • Từ năm 1987 đến tháng 03 năm 1992 : Công tác tại Công ty Tài chính Tín dụng Seaprodex

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.