MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Duy Phong
Tên :

Nguyễn Duy Phong

Nguyên quán : N/A
/ceo/CEO_06154/nguyen-duy-phong.chn
Nguyên quán: N/A
Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 - Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/noimage.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 (SSS) 4/5/2011
Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06 (SSS) 10/2/2011

CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU

Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
SSS
300,000 12.0% 04/2012 1.2

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 04 tháng 05 năm 2011 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06
  • Từ ngày 10 tháng 02 năm 2011 : Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06
  • Đến ngày 04 tháng 05 năm 2011 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.