MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Chí Uy
Tên :

Nguyễn Chí Uy

Sinh năm : 11/02/1976
Số CMND : 017154734
Trình độ : Kỹ sư Kinh tế Thủy lợi
/ceo/CEO_05875/nguyen-chi-uy.chn

Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_05875.jpg
Hoàng Thị Vân Anh

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long (STL)

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
STL 229,500 1.53% 30/06/2015 0.2

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Hoàng Thị Vân Anh Vợ STL 98,700 30/06/2015 0.1
(*) Tính theo giá cập nhật đến 12/04/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Kỹ sư Kinh tế Thủy lợi

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Đến ngày 30 tháng 11 năm 2013 : Phó Tổng GĐ Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long
  • Ủy viên Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.