MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Lại Thị Thu
Tên :

Lại Thị Thu

Sinh năm : 21/07/1965
Nguyên quán : N/A
Trình độ : Cử nhân
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ năm 2007 : Trưởng phòng Kế toán Tài chính CTCP Cấp nước Chợ Lớn
  • Từ ngày 06 tháng 06 năm 2017 đến ngày 30 tháng 06 năm 2020 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn
  • Đến ngày 06 tháng 06 năm 2017 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn
  • Từ năm 2004 đến năm 2006 : Trưởng ban Kế toán Tài chính - Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn
  • Từ năm 2001 đến năm 2004 : Tổ trưởng tổ Tài vụ - Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn
  • Từ năm 1995 đến năm 2001 : Cán sự - Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn
  • Từ tháng 08 năm 1985 đến năm 1995 : Nhân viên Nhà máy nước Thủ Đức

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.