MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Nguyễn Văn Tược
Tên :

Nguyễn Văn Tược

Sinh năm : 31/07/1964
Số CMND : 280348264
Nguyên quán : Bình Dương
Trình độ : Cử nhân
/ceo/CEO_00984/nguyen-van-tuoc.chn
Nguyên quán: Bình Dương
Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa - Thành viên HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_00984.jpg
Nguyễn Văn Xinh

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR) 16/1/2017
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR) 1/1/2018

CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ

Xem lịch sử mua - bán cổ phiếu
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
PHR 428,506 0.316% 23/12/2022 24.2

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Nguyễn Văn Xinh Em gái PHR 10,333 31/12/2019 0.6
(*) Tính theo giá cập nhật đến 01/03/2024
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ tháng 03 năm 2008 : Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà; Giám đốc Nông trường Cao su Nhà Nai
  • Từ ngày 01 tháng 05 năm 2017 đến ngày 01 tháng 01 năm 2018 : Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa
  • Từ ngày 06 tháng 03 năm 2008 đến ngày 11 tháng 03 năm 2013 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Cao Su Phước Hòa
  • Từ năm 2005 đến tháng 03 năm 2008 : Giám đốc Nông trường Cao su Nhà Nai
  • Từ năm 2003 đến năm 2005 : Phó Giám đốc Nông trường Cao su Nhà Nai
  • Từ năm 1982 đến năm 2003 : Trợ lý kế toán Nông trường Cao su Nhà Nai

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.