MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Vũ Quốc Anh
Tên :

Vũ Quốc Anh

Sinh năm : 08/01/1969
Số CMND : 022228837
Nguyên quán : Bình Dương
Trình độ : Cử nhân
/ceo/CEO_00385/vu-quoc-anh.chn
Nguyên quán: Bình Dương
Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa - Thành viên BKS

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_00385.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên BKS Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR) 16/3/2015
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ tháng 03 năm 2008 : Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cao su Phước Hoà
  • Từ năm 1990 : Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
  • Từ năm 1990 đến ngày 12 tháng 03 năm 2015 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.