MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Đỗ Quang Ngôn
Tên :

Đỗ Quang Ngôn

Sinh năm : 20/06/1967
Nguyên quán : Bình Dương
Trình độ : Cử nhân Kinh tế
/ceo/CEO_00101/do-quang-ngon.chn
Nguyên quán: Bình Dương
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Chủ tịch HĐQT

https://cafef1.mediacdn.vn/CEO/CEO_00101.jpg

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) 15/4/2022
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) 19/4/2023
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân Kinh tế

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ năm 2007 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
  • Từ ngày 15 tháng 11 năm 2007 đến ngày 26 tháng 05 năm 2017 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
  • Từ ngày 14 tháng 05 năm 2014 đến ngày 26 tháng 06 năm 2014 : Công bố thông tin Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
  • Từ năm 2005 đến năm 2007 : Giám đốc nhà máy sản xuất Bê tông thép
  • Từ năm 2002 đến năm 2004 : Tổng Gíam đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Bình Dương
  • Từ năm 1999 đến năm 2001 : Trưởng bộ phận quản lý thu phí QL.13
  • Từ năm 1995 đến năm 1998 : Kế toán trưởng trạm Móng Cái
  • Từ năm 1992 đến năm 1994 : Phó Giám đốc chi nhánh Lạng Sơn
  • Từ năm 1989 đến năm 1991 : Nhân viên công ty thương mại Tổng hợp

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.