MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 09/10/2023, 00:00
CEN

 Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: CEN 2.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CEN: Cổ đông lớn Nguyễn Xuân Bắc đã bán 697.500 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Xuân Bắc
- Mã chứng khoán: CEN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.140.200 CP (tỷ lệ 5,25%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 697.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 442.700 CP (tỷ lệ 2,04%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 03/10/2023

 

Theo HNX

Các tin khác
CEN: Bổ nhiệm ông Phạm Trung Hải giữ chức Kế toán trưởng công ty
CEN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CEN: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024
CEN: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần 1 không thành công
CEN: Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Xuân
CEN: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thời gian địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ
CEN: Đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của bà Trần Thị Hà
CEN: 31.05.2024, ngày GDKHQ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CEN: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
CEN: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh từ 26.04.2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.