MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 06/03/2024, 00:00
BVG

 Công ty Cổ phần Đầu tư BVG (UpCOM)

Giá hiện tại: BVG 2.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BVG: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BVG của CTCP Group Bắc Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp:
+ Lần 1: Tổ chức vào thứ 6 ngày 19/04/2024
+ Lần 2: Tổ chức vào thứ 6 ngày 26/04/2024, nếu lần 1 tổ chức không thành công
+ Lần 3: Tổ chức vào thứ 2 ngày 06/05/2024, nếu lần 2 tổ chức không thành công
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại địa chỉ: số 1, lô F, khu công nghiệp Gia Lễ, thôn Tô Hiệu, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Theo HNX

Các tin khác
BVG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần 2 không thành công
BVG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức lần 1 không thành công
BVG: Thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BVG: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BVG: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BVG: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
BVG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
BVG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
BVG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
BVG: Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐTN BVG năm 2023_Lần 2
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.