MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 31/05/2024, 00:00
BLN

 CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (UpCOM)

Giá hiện tại: BLN 7.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BLN: Thạch Quốc Bảo - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 800.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Thạch Quốc Bảo
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: BLN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 800.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 800.000 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 800.000 CP16%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/05/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/05/2024.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
BLN: Đoàn Thái Bình - Ủy viên HĐQT - đã bán 800.000 CP
BLN: Thạch Quốc Bảo - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 800.000 CP
BLN: Thạch Quốc Bảo - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 800.000 CP
BLN: Đoàn Thái Bình - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 800.000 CP
BLN: Thông báo mời họp và CBTT tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024
BLN: 22.03.2024, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BLN: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BLN: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
BLN: Ông Nguyễn Anh Toàn đã mua 992.223 cổ phiếu
BLN: Cổ đông lớn Nguyễn Thị Trung Hòa đã bán 140.000 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.