MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 01/03/2024, 00:00
BIO

 Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (UpCOM)

Giá hiện tại: BIO 18.8 -0.2(-1.05%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BIO: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BIO của CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp:
+ Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ủy ban Kiểm toán nội bộ;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 của Tổng Giám đốc;
+ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
+ Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong Giấy mời họp Đại hội
          - Thời gian họp: Dự kiến 26/04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
BIO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BIO: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BIO: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
BIO: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
BIO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023
BIO: Phê duyệt và Ký hợp đồng với Công ty kiểm toán BCTC năm 2023
BIO: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2022
BIO: 19.6.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (800đ/cp)
BIO: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022
BIO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.