MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 18/06/2024, 00:00
BID

 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE)

Giá hiện tại: BID 48.5 +0.5(+1.04%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MBS: Nghị quyết HĐQT thiết lập hạn mức tín dụng tối đa 2.300 tỷ đồng với BIDV
Các tin khác
BID: HĐQT thông qua hợp đồng bảo hiểm tiền tại cơ sở kinh doanh và HĐBH tiền trên đường vận chuyển
BID: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành TP để tăng vốn cho SSI
BID: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án mua lại trước hạn TP BID12234
BID: Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
BID: Ủy quyền cho ông Trần Phương công bố thông tin
BID: Quyết định HĐQT thông qua giao dịch với bên có liên quan
MBS: Nghị quyết HĐQT thiết lập hạn mức tín dụng tối đa 2.300 tỷ đồng với BIDV
BID: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024
BID: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Tam Điệp
BID: HĐQT thông qua giao dịch cho vay hợp vốn giữa BIDV Thanh Xuân và BIDC Hà Nội
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.