MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 04/03/2024, 00:00
BCB

 Công ty cổ phần 397 (UpCOM)

Giá hiện tại: BCB 0.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BCB: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCB của CTCP 397 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường văn phòng Công ty cổ phần 397 tại Khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
          - Thời gian họp: Thứ hai – ngày 22/04/2024

 

Theo HNX

Các tin khác
BCB: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2024
BCB: 30.05.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (2.919đ/cp)
BCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu
BCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu
BCB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
BCB: Nghị quyết Hội đồng quản trị v.v chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu
BCB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BCB: Dự thảo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
BCB: Bổ nhiệm Đồng chí Trung tá Trần Văn Kiên giữ chức Phó giám đốc từ 19.03.2024
BCB: 18.3.2024, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.