MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 08/03/2024, 00:00
AGX

 Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (UpCOM)

Giá hiện tại: AGX 52.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
AGX: 21.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGX của CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo tại Thư mời họp
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo tại Thư mời họp
 

 

Theo HNX

Các tin khác
AGX: 9.5.2024, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp)
AGX: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
AGX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
AGX: Nghị quyết về kế hoạch trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
AGX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
AGX: Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Khổng Văn Minh
SAF: 10.4.2024, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024
AGX: 21.03.2024, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
AGX: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
AGX: NQ HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.