MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 23/01/2024, 00:00
ABI

 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (UpCOM)

Giá hiện tại: ABI 22.7 -0.6(-2.58%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ABI: CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam đã bán 310.600 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam
- Mã chứng khoán: ABI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.413.400 CP (tỷ lệ 1,98%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 413.400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 310.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.102.800 CP (tỷ lệ 1,55%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt được giá bán kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/12/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/01/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Dương Văn Thành
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

 

Theo HNX

Các tin khác
ABI: Vợ ông Nguyến Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT - đã mua 20.000 CP
ABI: Báo cáo thường niên 2023
ABI: Vợ ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 20.000 CP
ABI: Giải trình biến động lợi nhuận tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
ABI: CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam đã bán 102.800 cổ phiếu
ABI: Quyết định điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Bộ Tài chính
ABI: AFC VF Limited đã mua 190.000 cổ phiếu
ABI: CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam đăng ký bán 102.800 cổ phiếu
ABI: CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam đã bán 310.600 cổ phiếu
ABI: Vợ ông Nguyễn Đức Tuấn-Phó TGĐ đã mua 120.000 cổ phiếu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.