MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK SHI - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
SHI Đoàn Thị Tuyết       9,415,599            2,535,545  06/11/2022  6,880,054  4.25  
SHI Đoàn Thị Tuyết       11,577,225            2,161,626  02/11/2022  9,415,599  5.82  
SHI Đoàn Thị Tuyết       10,920,206          2,078,168    03/01/2022  11,959,290  7.39  
SHI Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch HĐQT      16,068,681    16,068,681  03/01/2022  04/01/2022    16,068,681  04/01/2022  16,068,681  9.93 Giao dịch quyền mua 
SHI Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà       11,667,924    11,667,924  03/01/2022  04/01/2022    11,667,924  04/01/2022  11,667,924  7.21 Giao dịch quyền mua 
SHI Đoàn Thị Tuyết       7,290,469            1,040,237  16/08/2021  6,250,412  3.86  
SHI Đoàn Thị Tuyết       3,217,037          3,033,375    22/07/2021  6,250,412  3.86  
SHI Nguyễn Thị Hoa       2,762,627          6,037,692    22/07/2021  8,800,319  5.44  
SHI Đinh Văn Mạnh       3,100,520          1,699,480    22/07/2021  4,800,000  2.97  
SHI Nguyễn Thương Huyền       1,343,775          8,508,667    22/07/2021  9,852,442  6.09  
SHI Lê Phương Trang       4,571,179          4,229,047    22/07/2021  8,800,226  5.44  
SHI Trần Đa Linh       4,362,125            50,000  10/05/2020  4,312,125  2.66  
SHI Đào Lệ Phương NLQ  Nhữ Văn Hoan  Phó TGĐ Thường trực  926,603    926,603  07/05/2020  27/05/2020    926,603  27/05/2020    0.00  
SHI Trần Đa Linh       4,317,025          45,100    13/04/2020  4,362,125  2.70  
SHI Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà       10,102,100    1,600,000  07/04/2020  06/05/2020      06/05/2020  10,102,100  6.24  
SHI Trần Đa Linh       4,082,920          261,310    07/04/2020  4,344,230  2.68  
SHI Đào Lệ Phương NLQ  Nhữ Văn Hoan  Phó TGĐ Thường trực  2,615,003    2,615,003  29/03/2020  28/04/2020    1,737,430  28/04/2020  877,603  0.54  
SHI Đào Lệ Phương NLQ  Nhữ Văn Hoan  Phó TGĐ Thường trực  2,664,033    2,664,033  29/03/2020  27/04/2020    1,688,430  28/04/2020  926,603  0.57  
SHI Phạm Minh Công       4,541,680            599,320  25/03/2020  3,941,360  2.44  
SHI Dương Đình Lương       4,318,981            95,220  24/03/2020  4,223,761  2.61  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.