MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK RAL - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
RAL Nguyễn Thị Kim Liên Con  Nguyễn Đoàn Thăng  Thành viên HĐQT  192,103    18/01/2022  23/01/2022  192,103    23/01/2022  175,000  0.76 GD quyền mua 
RAL Nguyễn Thị Kim Linh Con  Nguyễn Đoàn Thăng  Chủ tịch HĐQT  192,103    18/01/2022  23/01/2022  192,103    23/01/2022  175,000  0.76 GD quyền mua 
RAL Nguyễn Đoàn Thăng Chủ tịch HĐQT      223,649  97,698    18/01/2022  23/01/2022  97,698    23/01/2022  516,387  2.25 GD quyền mua 
RAL Nguyễn Đoàn Kết Phó Chủ tịch HĐQT      11,119  219,546    18/01/2022  23/01/2022  219,546    23/01/2022  221,248  0.96 GD quyền mua 
RAL Lê Thị Kim Yến Thành viên HĐQT      1,739,457    778,628  18/01/2022  23/01/2022    778,628  23/01/2022  2,614,746  11.39 GD quyền mua 
RAL Lê Đình Hưng Em  Lê Thị Kim Yến  Thành viên HĐQT  1,058,283  174,876    18/01/2022  13/02/2022  174,876    23/01/2022  2,181,657  9.51 GD quyền mua 
RAL Công đoàn CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông       4,529,222          410,900    07/02/2017  4,940,122  21.53  
RAL Trần Thị Phượng Em  Trần Trung Tưởng  Phó Tổng GĐ  3,074    3,074  28/09/2016  27/10/2016    3,074  23/10/2016    0.00  
RAL Lê Đình Hưng       355,530          709,310    06/09/2015  1,064,840  4.64  
RAL Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước       2,364,367    2,364,367  06/09/2015  02/10/2015    2,364,367  06/09/2015    0.00  
RAL Lê Thị Kim Yến       87,460          1,655,057    06/09/2015  1,742,517  7.59  
RAL Nguyễn Đoàn Thăng Phó Chủ tịch HĐQT      183,639  30,000    04/06/2015  03/07/2015  30,000    17/06/2015  213,639  0.93  
RAL Nguyễn Đoàn Thăng Phó Chủ tịch HĐQT      163,639  20,000    06/05/2015  04/06/2015  20,000    04/06/2015  183,639  0.80  
RAL Ngô Ngọc Dung Chị  Ngô Ngọc Thanh  Chủ tịch HĐQT  11,246    11,246  28/08/2013  26/09/2013      26/09/2013  11,246  0.05  
RAL Ngô Ngọc Quỳnh chị  Ngô Ngọc Thanh  Chủ tịch HĐQT  9,246    9,246  28/08/2013  26/09/2013      26/09/2013  9,246  0.04  
RAL Ngô Ngọc Huyền chị  Ngô Ngọc Thanh  Chủ tịch HĐQT  14,220    14,220  28/08/2013  26/09/2013      26/09/2013  14,220  0.06  
RAL Công đoàn CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông       3,956,942          572,280    27/08/2013  4,529,222  19.74  
RAL Công đoàn CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông       1,876,080          2,080,862    07/03/2013  3,956,942  17.24  
RAL Nguyễn Đoàn Thăng Phó Chủ tịch HĐQT      142,439  30,000    15/10/2012  15/11/2012  21,200    10/11/2012  163,639  0.71  
RAL Nguyễn Đoàn Thăng Phó Chủ tịch HĐQT      131,439  30,000    26/08/2012  26/09/2012  11,000    21/09/2012  142,439  0.62  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.