MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GD CỔ ĐÔNG LỚN & CỔ ĐÔNG NỘI BỘ - Mã CK PVD - Hồ sơ công ty

 Xem giao dich của CP khác 
Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng
hoặc 
 Xem giao dịch của tổ chức /cá nhân 
 Màu vàng : Chưa có thông báo kết quả giao dịch
Mã CP Tổ chức /người giao dịch Chức vụ Người liên quan SLCP
trước GD
Đăng ký Kết quả SLCP
sau GD
Tỷ lệ % Ghi chú
Tên Chức vụ Mua Bán Ngày
bắt đầu
Ngày
kết thúc
Mua Bán Ngày
thực hiện
PVD Norges Bank       17,469,420          300,000    04/01/2023  17,769,420  3.20  
PVD Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       61,080,620          1,100,000    04/01/2023  62,180,620  11.19  
PVD CTBC Vietnam Equity Fund       29,500,000          200,000    04/01/2023  29,700,000  5.34  
PVD DC Developing Markets Strategies Public Limited Company       13,431,200          600,000    04/01/2023  14,031,200  2.52  
PVD Văn Đức Hai Con  Văn Đức Tờng  Phó Tổng GĐ          6,200  3,200  31/12/2022  3,000  0.00  
PVD Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital       55,145,820          900,000    02/12/2022  56,045,820  10.08  
PVD KB Vietnam Focus Balanced Fund       700,000            100,000  02/12/2022  600,000  0.11  
PVD DC Developing Markets Strategies Public Limited Company       10,681,200          1,000,000    02/12/2022  11,681,200  2.10  
PVD Vũ Thị Việt Vân Vợ  Nguyễn Công Đoàn  Phó Tổng GĐ  1,323  5,000        5,000    01/12/2022  6,323  0.00  
PVD Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       547,300            547,300  22/11/2022    0.00  
PVD Norges Bank       15,796,620            600,000  22/11/2022  15,196,620  2.73  
PVD Norges Bank       16,196,620            400,000  21/11/2022  15,796,620  2.84  
PVD DC Developing Markets Strategies Public Limited Company       9,481,200          1,000,000    21/11/2022  10,481,200  1.89  
PVD CTBC Vietnam Equity Fund       27,650,000          850,000    14/11/2022  28,500,000  5.13  
PVD Norges Bank       13,496,620          100,000    11/11/2022  13,596,620  2.45  
PVD CTBC Vietnam Equity Fund       25,150,000          1,000,000    11/11/2022  26,150,000  4.70  
PVD Samsung Vietnam Securitues Master Investment Trust (Equity)       268,000          100,000    02/11/2022  368,000  0.07  
PVD Norges Bank       9,754,620          1,500,000    02/11/2022  11,254,620  2.02  
PVD KB Vietnam Focus Balanced Fund       600,000          60,000    02/11/2022  660,000  0.12  
PVD DC Developing Markets Strategies Public Limited Company       5,000,000          2,000,000    14/10/2022  7,000,000  1.26  
Dữ liệu cập nhật từ 01/01/2008
Xây dựng bởi CafeF.vn   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.